پروانه ای روی شانه ی دلتنگی من 2

روزانه نویسی - شعر- ادبیات- معرفی کتاب


روش جدیدم نسبت به وقایع و پدیده ها و حدسیات و گمان های این روزها یک عبارت دو کلمه ای است.

روش ماهی است .خوب جواب می دهد.

گرانی؟ جنگ؟ قحطی؟ فحشا؟ ویرانی؟ برادرکشی؟ پدرکشی؟مادرکشی؟خواهرکشی؟ فیلترینگ؟ آزادینگِ فیلترینگ؟ سانسورینگ؟زندانینگ؟ شکنجه اینگ؟ کوفتینگ؟..

در روش جدیدم به همه چیز می گویم:

-به درک!

.

.

گاهی وقتها هم شب موقع خواب ،  به فشار و استرسی که می آید بیخ گلویم را بفشارد ، فحش و بدوبیراه می گویم .

روش احمقانه ی خوبی است.

دهه ی چهارم زندگی ام  به جنون و دیوانگی آمیخته!

*


می دانم که این روش را خیلی ها در تمام دوران زندگی شان داشته اند. از بچگی تا پیری . خوش به حال شان که زود فهمیده اند و کامروا شده اند.برچسب‌ها: روزنگار

[ دوشنبه 7 خرداد 1397 ] [ 00:49 ] [ پروانه ] نظرات (3)      قالب ساز آنلاین