پروانه ای روی شانه ی دلتنگی من 2

روزانه نویسی - شعر- ادبیات- معرفی کتاب


مهندس کامران خسروی ،انسان سردرگم و به پوچی رسیده ی معاصر، از هیچ کدام از مظاهر زندگی راضی نیست. هیچ یک از لذت های روحی و جسمی، سرخوش اش نمی کند. لوندی های همسرش را ندیده می گیرد، به راحتی به هر در بازی می رسد،  خیانت می کند . آدم می کشد، دروغ پشت دروغ، اما باز هم  فرو رفته در لجنی که راه فراری از آن نیست.

فرار ، راهی است که او انتخاب کرده. راهی در مرز بین واقعیت و خیال. نمی شود تصمیم گرفت که هیجانات افراطی این مرد، در واقعیت اتفاق افتاده یا در خیال. آدمی را که در ابتدای داستان کشته، در انتهای داستان با دستمزدی بالاتر از عرف آن روزگار، راهی زندگی می کند . کامران عاشق قیاس بین جزء و کل هستی است ، تا خود را ذره ای ناچیز و حقیر در کهکشانی عظیم ببیند و خیال پردازی کند.

اهل فیلم و کتاب  و سینماست، اما ظاهرا تنها استعدادی که در او پروررش یافته، تشخیص و بهره برداری از انحناهای اندام زنانه است . خیانت و هرزگی تنها چیزی است که مطمئنی در عالم واقعیت، از انجام دادنش ابایی ندارد .

فریبا، همسر کامران به همه چیز پیله می کند. تمیزی خانه ، شلوغی غذاخانه های بین راهی ، پرت بودن کمپ محل کار کامران، روابط اجتماعی کامران و ... . ظاهرا فرار کامران برای رها شدن از پیله های زندگی مشترک است. اما بی اخلاقی های او با زن شوهرداری که از فرط خنگیِ بدوی  معنی طلاق را نمی داند اما خوب بلد است خیانت کند، مشمئزکننده است .تصویری که سبب ایجاد خشم و انزجار از ساده انگاری نویسنده نسبت به زندگی عشایری می شود.


آداب بی قراری

یعقوب یادعلی

انتشارات نیلوفر


- کتاب غریبی بود. در ابتدای فصل اول، از رفتار بی شرمانه ی تاجماه، خشمگین شدم. در پایان فصل، از قساوت و حق به جانب بودن کامران در مورد  گلشاه، تکان خوردم . به مرور دیدم هرزگی آیین کامران است ، پوچی و همه را فدای خود کردن نیز . حس دوگانه ای داشتم . کتاب ِخوب و آدم بد.

-کتاب تاثیر گذاری بود.

-سرو صدای زیادی در چاپ اول کتاب ، بر سر توهین به قوم لر ( بی اخلاقی زن لر؛ خیانت به شوهر قرقبان ساده دل با آقای مهندس) ، پیش آمده بود که حکم یکسال زندان برای نویسنده به ارمغان آورد اما بعدتر این حکم بخشیده شد.

-کتاب برنده ی جایزه ی گلشیری است . دارم کم کم یاد می گیرم که هر جایزه ای چه المان ها و آیتم هایی را می پسندد! [ پنج‌شنبه 17 خرداد 1397 ] [ 13:18 ] [ پروانه ] نظرات (0)      قالب ساز آنلاین