پروانه ای روی شانه ی دلتنگی من 2

روزانه نویسی - شعر- ادبیات- معرفی کتاب

برگشتنی ، جایی بعد از کردکوی ، برای صبحونه نگهداشتیم.

این عکسها حاصل چرخیدن زیر نم نم بارون و خیسی زمین پرعلف اطراف بود.
برچسب‌ها: روزنگار، عکس

[ پنج‌شنبه 23 فروردین 1397 ] [ 00:14 ] [ پروانه ] نظرات (0)      قالب ساز آنلاین