پروانه ای روی شانه ی دلتنگی من 2

روزانه نویسی - شعر- ادبیات- معرفی کتاب


چاپ پنجم پرتقال خونی منتشر شد.


از نگاه های عزیزتان به صفحات و فصل های کتاب، سپاس گزارم.

از همراهی تان با خیال و قصه هام، سپاس گزارم.

سپاس گزارم که مهرتان را به من هدیه داده اید.


پرتقال خونی

پروانه سراوانی

نشرآموت
[ پنج‌شنبه 5 بهمن 1396 ] [ 16:20 ] [ پروانه ] نظرات (0)      قالب ساز آنلاین